General Alert
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói! Vui lòng đổi trình duyệt khác
Pindias Mua chung Đầu tư Dự án MHD Trung Văn

Dự án MHD Trung Văn

Phường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thuộc dự án: Khu phức hợp Dragon Riverside City

Xem trên bản đồ quy hoạch
Smart contract: 0x8b62C7DB6FD742e3F970bFacFE0e17ef28a864E2
Ngày mở bán: 06/01/2024
Thời gian đầu tư: 3 năm
Tổng giá trị: 50 000 000 000 VND
Tổng số mảnh (NFT): 50 mảnh (NFTs)
Giá mảnh (NFT): 1 000 000 000 VND
Lợi nhuận cam kết: 42 % / 3 năm
Lợi nhuận kỳ vọng (phát sinh thêm): 50 % / 3 năm
Lợi nhuận vốn (chia thêm): 30 %
Tình trạng khai thác: Đang khai thác
Lợi nhuận khai thác: 30 %
Đã bán 10 / 50 mảnh (NFTs) (còn lại 40 mảnh (NFTs))
Mua hết BĐS số

Lợi nhuận dự kiến

Thời gian đầu tư:

3 năm

Số lượng mảnh (NFT)

Số tiền đầu tư:

0 VND

Lợi nhuận cam kết:

Lợi nhuận kỳ vọng:

Tổng lợi nhuận (sau 3 năm):

Dự án tiềm năng

Xem thêm
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm