General Alert
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói! Vui lòng đổi trình duyệt khác
Pindias Mua chung Đầu tư Tổng quan Khu đô thị Elite Hill Sơn La

Tổng quan Khu đô thị Elite Hill Sơn La

124 Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thuộc dự án: Grand Park

Xem trên bản đồ quy hoạch
Smart contract: 0xf1e1Ad9D569BD7Ac208A6166e855E48FC81de8cD
Ngày mở bán: 05/01/2024
Thời gian đầu tư: 3 năm
Tổng giá trị: 1 500 000 000 VND
Tổng số mảnh (NFT): 150 mảnh (NFTs)
Giá mảnh (NFT): 10 000 000 VND
Lợi nhuận cam kết: 45 % / 3 năm
Lợi nhuận kỳ vọng (phát sinh thêm): 50 % / 3 năm
Lợi nhuận vốn (chia thêm): 15 %
Tình trạng khai thác: Đang khai thác
Lợi nhuận khai thác: 30 %
Đã bán 150 / 150 mảnh (NFTs) (còn lại 0 mảnh (NFTs))

Lợi nhuận dự kiến

Thời gian đầu tư:

3 năm

Số lượng mảnh (NFT)

Số tiền đầu tư:

0 VND

Lợi nhuận cam kết:

Lợi nhuận kỳ vọng:

Tổng lợi nhuận (sau 3 năm):

Dự án tiềm năng

Xem thêm
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm