General Alert
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói! Vui lòng đổi trình duyệt khác
Pindias Mua chung Đầu tư The Wisteria - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

The Wisteria - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Xã Kim Chung, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thuộc dự án: Grand Park

Xem trên bản đồ quy hoạch
Smart contract: 0x862C9D0EC81D334d7dc6f81d1f22032f9b4E2C29
Ngày mở bán: 06/01/2024
Thời gian đầu tư: 4 năm
Tổng giá trị: 4 500 000 000 VND
Tổng số mảnh (NFT): 45 mảnh (NFTs)
Giá mảnh (NFT): 100 000 000 VND
Lợi nhuận cam kết: 48 % / 4 năm
Lợi nhuận kỳ vọng (phát sinh thêm): 50 % / 4 năm
Lợi nhuận vốn (chia thêm): 8 %
Tình trạng khai thác: Đang khai thác
Lợi nhuận khai thác: 45 %
Đã bán 45 / 45 mảnh (NFTs) (còn lại 0 mảnh (NFTs))

Lợi nhuận dự kiến

Thời gian đầu tư:

4 năm

Số lượng mảnh (NFT)

Số tiền đầu tư:

0 VND

Lợi nhuận cam kết:

Lợi nhuận kỳ vọng:

Tổng lợi nhuận (sau 4 năm):

Dự án tiềm năng

Xem thêm
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm