General Alert
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói! Vui lòng đổi trình duyệt khác
Pindias Mua chung Đầu tư SHOPHOUSE ARKADIA SQUARE - PARK CITY HÀ NỘI

SHOPHOUSE ARKADIA SQUARE - PARK CITY HÀ NỘI

Phường La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thuộc dự án: Khu phức hợp Dragon Riverside City

Xem trên bản đồ quy hoạch
Smart contract: 0x9Ae7FC5d358f0151cbc97a616D0D8a9B37f56676
Ngày mở bán: 06/01/2024
Thời gian đầu tư: 3 năm
Tổng giá trị: 120 000 000 000 VND
Tổng số mảnh (NFT): 100 mảnh (NFTs)
Giá mảnh (NFT): 1 200 000 000 VND
Lợi nhuận cam kết: 27 % / 3 năm
Lợi nhuận kỳ vọng (phát sinh thêm): 30 % / 3 năm
Lợi nhuận vốn (chia thêm): 6 %
Tình trạng khai thác: Đang khai thác
Lợi nhuận khai thác: 40 %
Đã bán 100 / 100 mảnh (NFTs) (còn lại 0 mảnh (NFTs))

Lợi nhuận dự kiến

Thời gian đầu tư:

3 năm

Số lượng mảnh (NFT)

Số tiền đầu tư:

0 VND

Lợi nhuận cam kết:

Lợi nhuận kỳ vọng:

Tổng lợi nhuận (sau 3 năm):

Dự án tiềm năng

Xem thêm
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm