General Alert
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói! Vui lòng đổi trình duyệt khác
Pindias Mua chung Đầu tư Green Diamond

Green Diamond

93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thuộc dự án: Grand Park

Xem trên bản đồ quy hoạch
Smart contract: 0x833E3B8eA4B2fDEA6EdF3746935a0EBF14888883
Ngày mở bán: 06/01/2024
Thời gian đầu tư: 5 năm
Tổng giá trị: 33 000 000 000 VND
Tổng số mảnh (NFT): 15 mảnh (NFTs)
Giá mảnh (NFT): 2 200 000 000 VND
Lợi nhuận cam kết: 50 % / 5 năm
Lợi nhuận kỳ vọng (phát sinh thêm): 51 % / 5 năm
Lợi nhuận vốn (chia thêm): 45 %
Tình trạng khai thác: Đang khai thác
Lợi nhuận khai thác: 30 %
Đã bán 15 / 15 mảnh (NFTs) (còn lại 0 mảnh (NFTs))

Lợi nhuận dự kiến

Thời gian đầu tư:

5 năm

Số lượng mảnh (NFT)

Số tiền đầu tư:

0 VND

Lợi nhuận cam kết:

Lợi nhuận kỳ vọng:

Tổng lợi nhuận (sau 5 năm):

Dự án tiềm năng

Xem thêm
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm